برگ سبز شماره 306

برگ سبز شماره 306

اجرا شده در مایه: سه‌گاه
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • گروه: گروه اساتید موسیقی ایران
  • مدت زمان آلبوم: 00:27:24
  • ناشر: برگ سبز

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 مقدمه 00:10:08
2 ساز و آواز 00:17:16

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • سه‌تار: احمد عبادی
  • تمبک: جهانگیر ملک
  • ویولن: اسدالله ملک

  • گوینده: روشنک

اشعار قطعات

سعدی

همه عمر بر ندارم  سر از این خمار مستی
كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی كه حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند تو همچنان كه هستی
چه حكایت از فراقت كه نداشتم ولیكن
تو چو روی باز كردی در ماجرا ببستی
نظری به دوستان كن كه هزار بار ازان به
كه تحیتی نویسی و هدیتی فرستی
دل درد مند ما را كه اسیر تست یارا
بوصال مرهمی نه  چو به انتظار خستی
گله از فراق یاران و جفای روزگاران
نه طریق تست سعدی  كم خویش گیرو رستی

بیشتر