برگ سبز شماره 287

برگ سبز شماره 287

اجرا شده در مایه: ماهور
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • مدت زمان آلبوم: 00:18:03
  • ناشر: برگ سبز

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 مقدمه 00:11:54
2 ساز و آواز 00:06:09

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • سه‌تار: احمد عبادی
  • تمبک: جهانگیر ملک
  • نی: محمد موسوی

  • گوینده: روشنک

اشعار قطعات

عماد خراسانی

امشب ندانم ای بت زیبا چه می‌کنی
ما بی تو خون خوریم تو بی ما چه می‌کنی
گوئی که همچو مائی و بی ما بسر بری
برگو که عاشقی و شکیبا چه می‌کنی
یک آسمان ستاره شبم زیب دامن است
ای ماه من بگو که تو شبها چه می‌کنی
خون ریختن، بناحق و با غیر ساختن
امروز می‌توانی، فردا چه می‌کنی
گل را برای صحبت خار آفریدند
دیوانه بلبل این همه غوغا چه می‌کنی
گیرم جفا کنی و نهانی خطا کنی
با این دو مستِ نرگس گویا چه می‌کنی
گیرم که آه و ناله نهان می‌کنی عماد
با اشکهای دیده ى رسوا چه می‌کنی

بیشتر