برگ سبز شماره 251

برگ سبز شماره 251

اجرا شده در مایه: ابوعطا
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • مدت زمان آلبوم: 00:24:25
  • ناشر: برگ سبز

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 مقدمه 00:10:46
2 ساز و آواز 00:13:39

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • سه‌تار: احمد عبادی
  • کمانچه: علی‌اصغر بهاری
  • تار: فریدون حافظی

  • گوینده: روشنک

اشعار قطعات

حافظ

هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی
كه هم نادیده می‌دانی و هم ننوشته می‌خوانی
ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

یكی درد و یكی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران 
یكی وصل و یكی هجران پسندد
پسندم آنچه را جانان پسندد

بیفشان زلف و صوفی را به بازی و به رقص آور
که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی
چراغ افروز چشم ما نسیم زلف  خوبان است
مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی

بیشتر