برگ سبز شماره 250

برگ سبز شماره 250

اجرا شده در مایه: بیات اصفهان
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • مدت زمان آلبوم: 00:23:16
  • ناشر: برگ سبز

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 مقدمه 00:11:30
2 ساز و آواز 00:11:46

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • تار: لطف‌الله مجد
  • ویولن: حبیب‌الله بدیعی
  • سنتور: مجید نجاحی

  • گوینده: روشنک

اشعار قطعات

حافظ

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
عشق رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
شد حلقه قامت ما تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
مخمور آن دو چشمم ساقی کجاست جامی
بیمار آن دو لعلت آخر کم از جوابی
چون آفتاب رویش در دیده می نگنجد
ای دل چه سود دارد در دیده اضطرابی
در انتظار رویت ما با امیدواری
وز عشوه لبانت ما و خیال و خوابی

بیشتر