برگ سبز شماره 247

برگ سبز شماره 247

اجرا شده در مایه: همایون
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • مدت زمان آلبوم: 00:23:50
  • ناشر: برگ سبز

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 مقدمه 00:11:00
2 ساز و آواز 00:12:50

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • سه‌تار: احمد عبادی
  • نی: حسن ناهید

  • گوینده: فیروزه امیرمعز

اشعار قطعات

فرصت شیرازی

دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست
پرده بردار ز رُخساره كه جان بر لب ماست
بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم  
بت‌پرستی اگر این است كه این مذهب ماست
شرب می با لب شیرین تو ما راست حلال 
بی‌خبر زاهد از این ذوق كه در مشرب ماست
نیست جز وصف رُخ و زلف تو ما را سخنی 
در همه سال و مه این قصة روز و شب ماست
در تو یك یارب ما را اثری نیست ولی 
قدسیان را به فلك غلغله از یارب ماست

یك همدم و همنفس ندارم
می‌میرم و هیچ‌كس ندارم
دارم هوس و نمی‌دهد دست   
آن نیست كه این هوس ندارم

بیشتر