برگ سبز شماره 246

برگ سبز شماره 246

اجرا شده در مایه: افشاری
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • مدت زمان آلبوم: 00:22:41
  • ناشر: برگ سبز

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 مقدمه 00:04:42
2 ساز و آواز 00:11:53
3 دکلمه 00:06:06

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • سه‌تار: احمد عبادی
  • سنتور: مجید نجاحی
  • ویولن: همایون خرم

  • گوینده: روشنک

اشعار قطعات

سعدی

یك روز به شیدایی در زلف تو آویزم 
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم
گر قصد جفا داری اینك من و اینك دل 
ور رای وفا داری جان در قدمت ریزم
مجنون رُخ لیلی چون قیس بنی عامر  
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم
پای سرو بوستانی در گل است   
عشق بر دریا زدن بی‌حاصل است
نیك خواهانم نصیحت می‌كنند 
سرو ما را پای معنی در دل است

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز 
فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم
گر بی‌تو بود جنت بر گنگره ننشینم  
ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم

بیشتر