برگ سبز شماره 216

برگ سبز شماره 216

اجرا شده در مایه: افشاری
  • آواز: محمدرضا شجریان
  • مدت زمان آلبوم: 00:30:57
  • ناشر: برگ سبز

اولین برنامه رادیویی محمدرضا شجریان

شماره قطعه نام قطعه مدت زمان نوع قطعه
1 برنامه شماره 216 00:14:52
2 ساز و آواز 00:16:05

عوامل

  • آواز: محمدرضا شجریان
  • آهنگساز:
  • نی: حسن کسایی
  • سنتور: رضا ورزنده
  • تمبک: امیرناصر افتتاح

  • گوینده: فیروزه امیرمعز

اشعار قطعات

حافظ

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم
همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد
گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه
کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار
این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

بیشتر